به گزارش برنا،بهروز آقازاده ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در سال جاری پیش‌بینی برداشت 85 هزارتن گندم در شهرستان اردبیل به عمل آمده است.

وی با اشاره به میزان سطح زیر کشت گندم در اردبیل افزود:  در سال زراعی جاری 18 هزار و 300 هکتار از اراضی مستعد این شهرستان به زیر کشت گندم آبی و 15 هزار و 300 هکتار به زیر کشت گندم دیم رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل عمده ارقام گندم کشت شده در این شهرستان را شامل کاسگوژن، پیشگام، میهن از ارقام آبی و آذر 2، سرداری و رصد از ارقام دیم عنوان کرد.

آقازاده تصریح کرد: کار برداشت گندم در شهرستان اردبیل از نیمه اول تیرماه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود زارعین پیش ازموعد مقررنسبت به برداشت محصول اقدام نکنند و به گندم کاران توصیه می‌شود در برداشت گندم، رطوبت 14 درصدی را رعایت کنند.  

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته و 9 مرکز خرید در این شهرستان آماده خرید محصول گندم مازاد ازکشاورزان خواهند بود.