به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ طی حکمی ازسوی خانم بخشی, مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان گیلان, دکتر ابوالفضل صادقی بعنوان سرپرست معاونت اداره ورزش و جوانان استان منصوب گردید .