به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ، علی رضا رشیدیان در این زمینه افزود : در شروع دولت تدبیر وامید بالغ بر یک هزار و 805 پروژه نیمه تمام باقی مانده بود که تا کنون با همه مشکلات مالی ومحدودیت ها ، بخش عمده آنها به انجام رسیده است.

 وی عنوان کرد : این حجم پروژه نیمه تمام باقیمانده به دلیل عدم تامین منابع مالی برای این طرح ها در سال های قبل و شروع مستمر پروژه های جدید در آن زمان بود که موجب افزایش پروژه های به سرانجام نرسیده شد.

 وی اظهار کرد : هم اکنون از یک هزار و 800 پروژه ، حدود 520 مورد باقی مانده است که امید است با تخصیص مناسب منابع این تعداد هم به سرانجام رسیده و مردم از خدمات آن بهره مند شوند.

استاندار تصریح کرد : در استان هم طبق تصمیم دولت تدبیرو امید، بنا بر تکمیل این طرح ها گذاشته شده از این رو در شروع پروژه های جدید هم سعی شد بنا به نیاز و اضطرار اقدام شود.

 وی با بیان اینکه به طور معمول همواره تعدادی پروژه نیمه تمام وجود دارد ، گفت : به طور طبیعی برخی از طرح ها به دلیل گستره کار ونیز تامین منابع یک ساله به انجام نمی رسد و بخشی هم ملی است .

 رشیدیان اظهار کرد : در این میان از 520 پروژه نیمه تمام باقی مانده از دولت قبل تعداد معدودی پروژه های ملی هستند که با ماهیت فرا شهرستانی و فرااستانی در بازه زمانی طولانی تری احداث می شوند.

 وی از جمله آنها را پروژه های حوزه جاده ای، ریلی ، یا خطوط انتقال برق ، گاز ، نیروگاه ها عنوان کرد که نیاز مالی بیشتری دارند و استان نقش تعیین کننده چندانی در اجرای آنها ندارد و چند سال در فهرست پروژه های نیمه تمام تکرار می شوند.

 استاندار خراسان رضوی گفت : باند دوم مسیر جاده ای مشهد – سرخس ، باند دوم پروژه مشهد – تربت جام – تایباد - دوغارون ، راه جدید دوغایی – درگز ، راه آهن مشهد – زاهدان ،  راه آهن مشهد – گرگان و غیره از آن جمله است.

وی تصریح کرد : در این میان به تناسب شرایط پروژه های نیمه تمام دارای اولویت به صورت ویژه مورد توجه و پیگیری قرار گرفته و عمده آنها بهره برداری شده است.

 رشیدیان پروژه های بخش بهداشت و درمان چون بیمارستان های فریمان ، خلیل آباد ، گناباد ، سبزوار ، امام رضا (ع) در مشهد و نیز در طرح های حوزه آب مثل سدهای بار ، قره تیکان ، چهچهه، ابیورد ، ارداک و تصفیه خانه های خین عرب ، التیمور و در بخش راه آهن جاده تربت حیدریه – خواف – سنگان را ذکر کرد که به انجام رسیده است.

 وی ابراز امیدواری کرد : پروژه های نیمه تمام باقیمانده هم در مدت مشخصی به سرانجام مطلوب برسد.