به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛آیت الله سید احمدمیرعمادی دردیدار با پرسنل اداره کل حفاظت از محیط زیست لرستان  با تبریک هفته محیط زیست وتقدیراز زحمات مدیرکل محیط زیست لرستان و همکاران مهرداد فتحی بیرانوند در راستای حفاظت و حراست جدی و با برنامه از محیط زیست استان ارزش حیات برای تمام جانداران هستی، حیات را شاکله اصلی هستی خواند واظهارکرد: حیات موجودات از آن خداوند است و هر کاری که حیات جانداران را به خطر بیاندازد اخلال در کار پروردگار است و گناه محسوب می شود.

وی افزود: تهدید نمودن حیات جانداران جرم است و بالاترین عقوبت برای کسی است که این نعمت بی همتای خداوند به موجودات را به خطر بیاندازد.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: خداوند در عالم هستی نشانه هایی مانند آب، زمین، هوا، کوه ها و موجودات زنده را از خود به جا گذاشته که حفظ این نشانه ها جزء شعائر دینی است، از اینرو حفظ محیط زیست از شعائر دینی و الهی است.

وی یادآورشد: حفظ محیط زیست حفظ شعائر الهی است و هرکسی این شعائر را محترم بشمارد با تقوا است و آلودگی و تخریب محیط زیست نشانه بی تقوایی است.

آیت الله میرعمادی با توصیه به محیط بانان و پرسنل محیط زیست ،خاطر نشان کرد: شما حافظ نشانه های خداوند در روی زمین هستید و تلاش شما در جهت حفظ این نشانه ها تلاشی مقدس است که دارای اجر دنیوی و اخروی است.