به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ علی لک کوهنورد ازنائی در راستای اجرای طرح سیمرغ موفق به سه صعود در سه استان شد:

این صعودها در سه قله  از استانهای سمنان ،گیلان وگلستان انجام گرفته است:

1-قله شاهواربه ارتفاع 3964مترواقع درروستای تاش مورخ97/3/14-استان سمنان
2-قله گاوکشان به ارتفاع 3813مترواقع درروستای شاهکوهی مورخ97/3/15-استان گلستان
3-قله سماموس به ارتفاع 3820مترواقع درروستای جواهرده مورخ97/3/17-استان گیلان
طرح سیمرغ از طرف فدراسیون  یا صعود به  " 31 قله"  در قالب یک پروژه ملی کوهنوردی با عنوان "سیمرغ کوه های ایران" با هدف معرفی و صعود بلندترین قله هر استان به عنوان یک جاذبه گردشگری ورزشی معرفی و اجرا می شود وکوهنوردان  لرستانی در اجرای طرح سیمرغ وصعود 31قله کشور  فعالیت های موفقی را شروع کرده اند.