به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛دکتر شیرنسب دراین خصوص اظهارکرد:باتوجه به بازرسی های به عمل آمده کارشناسان موادخام دامی شبکه دامپزشکی کوهدشت ازکشتارگاه طیور این شهرستان مقدار1500 کیلوگرم کله وآلایش خوراکی مرغ فاقدبسته بندی مناسب ولیبل گزاری کشف ومعدوم سازی شد.

وی افزود:هدف اصلی شبکه دامپزشکی تامین سلامت وامنیت غذایی همشهریان عزیز می باشد ودراین راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست وبامتخلفان مربوطه برخورد قانونی بعمل خواهدآمد.