به گزارش برنا از اراک ، در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی فتح الله حقیقی افزود: با توجه به ایجاد انجمن جامعه شناسی و مرکز دیده بان اجتماعی در استان مرکزی و فعالیت سازمان های مردم نهاد، نیاز است از نظرات این مراکزبه صورت تخصصی برای رفع مشکلات مردم و جامعه و در روند تصمیم گیری های اجتماعی استفاده بهینه شود.

وی ادامه داد: ایجاد کلینیک سلامت خانواده در استان مرکزی نیز از اقدام های مناسب برای ارائه خدمات به خانواده ها و جوان است و برای افزایش کیفیت هرچه بیشتر خدمات این کلینیک می طلبد از ظرفیت ها و تجربیات دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان بهره گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ارائه شاخص های کاربردی را کلید رفع مشکلات اجتماعی جامعه دانست و گفت: دستگاه های استانی باید برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه به صورت تخصصی و علمی رفع مشکلات رادر دستور کار قرار دهند.

حقیقی گفت: ایجاد مرکز فوق تخصصی درمان و تحقیقات ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی نقش مهمی در رفع مشکلات باروری زوج ها و افزایش نرخ باروری در جامعه برعهده دارد.

وی ادامه داد: مراجعه زوج ها به این مرکز حدود 150 میلیون ریال هزینه برای خانواده ها دارد که می توان با ارائه تسهیلات زمینه افزایش حضور و بهره گیری بیشتر زوج های نابارور از خدمات این مرکز را مهیا کرد.