به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ این کتاب که ۳۴ شعر آیینی را در قالب های مختلف شامل می‌شود توسط واحد آفرینش های ادبی این حوزه و با همکاری سوره مهر انتشار یافته است.
مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان با اعلام این خبر رویکرد حوزه هنری در تمرکز بر تولید را رویکردی مهم به ویژه در عرصه آفرینش های ادبی دانست و گفت: یکی از ضعف هایی که در سالهای گذشته در ادبیات لرستان وجود داشت عدم توجه کافی به نشر آثار ادبی بود که خوشبختانه در سال های اخیر تولید آثار ادبی به ویژه در حوزه شعر رشد قابل توجهی در ادبیات لرستان داشته است.
 
کشوری مجموعه اشعار آیینی« گلها همه داوودی اند» را نمونه ای از آثار نسل جدید شاعران لرستان دانست که با بهره‌گیری از دایره واژگان جدید و قلمی روان، توانسته اند آثاری متناسب با زبان ادبی امروز بی آفرینند. در ادامه نمونه ای از اشعار این کتاب را می‌خوانیم:

تاریخ نقل کرده بنا بر روایتی

چشم غزال های جهان را ضمانتی

باب المراد هستی و دروازه ی بهشت

یعنی که چند ثانیه قبل از شهادتی

وقتی سکوت میکنی آغاز شورشی است

انگار مکث های میان تلاوتی

حالم شده است پیرزن گوشه ی حرم

انگشتری فروخته دنبال حاجتی

واکرده سفره های دلش را برای تو

جویای حالتان شده: خوبی؟ سلامتی؟

دستم به ارتفای هتل ها نمی‌رسد

مولا! منم مسافر تنهای پا پتی..