به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛بازداردر جمع خبرنگاران اظهار کرد: : 66 طرح درهفته جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر 350میلیارد ریال در زیر بخشهای مختلف دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آبیاری تحت فشار و باغبانی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی افزود: با افتتاح و بهره برداری این 66 طرح، 350 خانوار کشاورز روستایی و عشایری استان از مزایای این طرح هابهره مندشده و 430 فرصت شغلی نیز در استان لرستان ایجاد می شود.