به گزارش خبرگزاری برنا؛ امیر غفرانى در جلسه هماهنگی برگزاری طرح پاکداشت طبیعت با تاکید بر فرهنگ سازى براى عدم تولید زباله، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست امرى ضرورى است که ما در این طرح تلاش مى کنیم با تمام قدرت و بهترین نحو برنامه را اجرا نماییم.

اول تیرماه طرح پاکداشت طبیعت اجرا خواهد شد

قدرت اله شمیرانى، معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در این جلسه بیان داشت: طرح پاکداشت طبیعت از سال ٩٣ در البرز رقم خورد که برخلاف آنچه رخ داد نخست فکر مى کردیم مورد استقبال قرار نگیرد.

وى ادامه داد: در سال جارى نیز این امر در روز اول تیر ماه برگزار خواهد شد که با کمک دستگاه ها و اطلاع رسانى از سوى رسانه ها پیش بینى مى شود ٤ هزار نفر در این طرح مشارکت داشته باشند.

وى همچنین عنوان کرد: نیروهاى کنترل کننده براى تامین امنیت و سلامت حاضرین در این طرح نیز از صبح روز جمعه اول تیرماه 97 در مسیر جاده چالوس مستقر خواهند شد.

وى در پایان تصریح کرد: طرح پاکداشت طبیعت براى ورزش و جوانان به یک روز منتهى نشده چراکه در راستاى پاکداشت طبیعت و محیط زیست، سازمان هاى مردم نهاد و هیات هاى ورزشى در طول سال اقدامات و آموزش هاى لازم را در قالب برنامه هاى متنوع اجرا خواهند کرد.