به گزارش خبرگزاری برنا؛ مجرد با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از اداره کل بهزیستی شهرستان کرج گفت: بازدید های بدون هماهنگی و ارتباط نزدیک می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت ادارات موثر باشد

وی افزود: 2 هزار کودک کار وجود دارد که نیازمند حمایت های مالی و اجتماعی هستند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ویژه شهرستان کرج بیان کرد:اقدامات حمایتی خوبی در حوزه آسیب های اجتماعی انجام می شود و هم اکنون  پنج مرکز آسیب های اجتماعی، جامعه هدف 20 هزار نفری را پوشش می دهند.