به گزارش  خبرگزاری برنا از مشهد، نانگاپاربات نهمین قله بلند جهان، معروف به کوهستان قاتل است که روز گذشته توسط هیمالیانورد خراسانی فتح شد.

این قله ۸۱۲۶ متری در پاکستان قرار دارد و با بیش از ۶۰ کشته پس از آناپورنا دارای بیشترین کشته‌ها (به نسبت صعودها) در میان کوه‌های ۸۰۰۰ متر است.

گفتنی است علیرضا نوروزی پس از صعود و بازگشت به بیس کمپ قصد دارد قله گاشربروم یک را هم ف