به گزارش خبرگزاری برنا، عملیات امداد برای نجات کارگران در حال انجام است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.