مجتبی محمودی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد اظهارکرد: استان خراسان رضوی جز استان های معین در زمینه امداد رسانی به استان سمنان است و در این زمینه آمادگی کامل برای خدمات رسانی به حادثه دیدگان معدن کلاریز را داریم.