به گزارش برنا آذربایجان غربی، مسابقات انتخابی دو و میدانی روز دوم وپایانی شرکت های گاز کشور با برگزاری رقابت های دو ۲۰۰ متر ، ۲۰۰*۴ وپرش طول پایان یافت . در این مسابقات ۱۹۵ نفر ورزشکار ، سرپرست ومربی از ۲۲ شرکت گاز مناطق مختلف کشور حضور داشتند.

در پایان این مسابقات مهیج در امتیازات تیمی پارس جنوبی ۱ با کسب ۶ مدال طلا ، ۵ مدال نقره و۳ مدال برنز وبا ۱۳۴ امتیاز قهرمان این مسابقات شد. تیم خراسان رضوی نیز با کسب ۲ مدال طلا ، ۳ مدال نقره ویک مدال برنز و با ۸۱ امتیاز به نایب قهرمانی رسید وتیم شرکت گاز منطقه ۲ با کسب ۳ مدال طلا ، ۳ مدال نقره و۲ مدال برنز با ۷۹ امتیاز در مکان سوم ایستاد.

درپایان این مسابقات که با حضور مسئولین گاز استان وکشور حضور داشتند به نفرات مدال وجوایز نقدی وبه تیم های برتر مدال وکاپ قهرمانی اعطاء شد.

نتایج مسابقات انفرادی روز دوم بشرح ذیل می باشد.

گروه سنی یک : ۳۰ سال وکمتر                 متولدین ۱۳۶۷ به بعد

 ماده ۲۰۰ متر :

امیر سالار دوستی     از منطقه ۲ بازمان ۲۵/۷۳ ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد.
علیرضا تیموری       از پارس جنوبی ۱ بازمان ۲۶/۴۷ ثانیه نایب قهرمان شد.
سعید نوروز پور       از منطقه ۶ بازمان ۲۹/۵۴ ثانیه به مقام سوم رسید.

ماده پرش طول :

علیرضا فرجی با پرشی به میزان ۵/۳۳ متر به مقام قهرمانی نایل آمد.
وحید احمدی با پرشی به مسافت ۴/۶۲ متر نایب قهرمانی را بدست آورد.
سجاد حاجی احمدی با پرشی معادل ۴/۵۰ متر بر سکوی سوم ایستاد.

گروه سنی ۲ : ۳۵-۳۱ سال            متولدین ۱۳۶۶-۱۳۶۲

 

ماده ۲۰۰ متر :

مسعود امام حسنی      از پارس جنوبی ۲         بازمان ۲۶/۷۱ ثانیه صاحب گردن آویز طلا شد.
علی کریمی            از پارس جنوبی ۱         بازمان ۲۷/۱۵ ثانیه به مدال نقره رسید.
مهدی عزیزی          از منطقه ۸               مدال برنز را تصاحب کرد.

ماده پرش طول :

رضا اشگرف         از پارسیان               با پرشی معادل ۵/۲۵ متر عنوان قهرمانی را بدست آورد.
صمد بهزادی         پارس جنوبی ۲           با پرشی به میزان ۵/۰۳ متر  نایب قهرمان شد.
مهرداد حبیبی        از منطقه ۲               با پرسی به مسافت ۴/۹۷ متر به مقام سومی بسنده کرد.

گروه سنی ۳ : ۴۰-۳۶ سال            متولدین ۱۳۵۷-۱۳۶۱

ماده ۲۰۰ متر :

محمد مهدی سیدآبادی    از هاشمی نژاد      بازمان ۲۶/۵۸ ثانیه بر سکوی قهرمانی تکیه زد.
مهدی بهرامی           از منطقه ۶        بازمان ۲۶/۸۳ ثانیه نایب قهرمان شد.
محمد صابری           از منطقه ۸       بازمان ۲۷/۱۳ ثانیه مقام سومی را بدست آورد.

ماده پرش طول :

جلال جهانبخش        از خراسان رضوی      با پرشی به میزان ۴/۹۳ متر به مدال طلا رسید.
محمد علی نیازی      از پارس جنوبی ۱       با پرشی به مسافت ۴/۷۶ متر صاحب گردن آویز نقره شد.
بهروز مهیدی         از پارسیان              با پرشی معادل ۴/۷۵ متر به مدال بنز قناعت کرد.

گروه سنی ۴:        ۴۴-۴۱ سال            متولدین ۱۳۵۶-۱۳۵۳

ماده ۲۰۰ متر :

عبدالله مهدی         از منطقه ۳            بازمان ۲۶/۶۰ ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت.
وحید اعتمادی        از خراسان رضوی     بازمان ۲۷/۵۴ ثانیه نایب قهرمانی را تصاحب کرد.
سید جلیل حسینی    از منطقه ۹             بازمان ۲۷/۸۰ ثانیه به مقام سوم رسید.

ماده پرش طول  :

عباس کشوری      از هاشمی نژاد         با پرشی معادل ۴/۵۳ متر مدال طلا را از آن خود کرد.
احد قربانی         از هاشمی نژاد         با پرشی به میزان ۴/۴۹ متر مدال نقره را بدست آورد.
فرهاد یوسف زاده  از پارس جنوبی ۱     با پرشی به مسافت ۴/۳۲ متر به مدال برنز بسنده کرد.

ماده ۲۰۰*۴ ( ۴ نفر ورزشکار که شامل ۱ نفر از هر گروه سنی بود)

تیم پارس جنوبی ۱ بازمان ۱/۵۰/۵۸ دقیقه به مقام قهرمانی رسید.
تیم منطقه ۳  بازمان ۱/۵۰/۶۸ دقیقه  نایب قهرمانی را تصاحب کرد.
تیم پارس جنوبی ۲ بازمان ۱/۵۳/۳۳ دقیقه سوم شد.