به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛در این مراسم که باحضورجمشید انصاری معاون رئیس جمهور ورییس سازمان اداری و استخدامی کشور،سید موسی خادمی استاندار لرستان، محمد بیرانوندی نماینده مردم‌خرم آبادو چگنی در مجلس شورای اسلامی  وجمعی دیگراز مسئولین استانی برگزار شده بود ب واحد ۱۰۰۰ راسی گاو شیری کلنگ زنی شد.

این واحد دامپروری شامل واحد گاو شیری هزار راس مولد، دو هزار راس "کل گله" است  و سالانه ۱۰ هزار تن تولید شیر، ۱۴۰ تن گوشت قرمز، ۵۰۰ راس"تلیسه" تولید خواهد کرد.

به وسیله این پروژه ۸۰ مورد به صورت مستقیم و ۲۴۰ مورد نیز به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی صورت می گیرد.

همچنین جمع کل سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال، کل تسهیلات اعطایی ۱۵۰ میلیارد ریال و سهم مجری پروژه ۸۰ میلیارد ریال است.