به گزارش خبرگزاری برنا؛ بر اساس این گزارش هم اکنون در لاند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین ( محدوده  پل استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج ( محدوده های پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره) ترافیک نیمه سنگین است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشد.