به گزارش خبرنگار برنا؛ سیروس شفقی به همراه محمدعلی نجفی ظهر پنجشنبه سرزده، سری به بیمارستان مریم در مهرشهر کرج و بیمارستان کوثر زدند.

در جریان این بازدید علاوه بر اینکه بیماران این بیمارستان ها توسط مسولان مورد عیادت قرار گرفتند، فرایند ارایه خدمات به مردم نیز مورد بررسی قرار گرفت.