به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباددر این خصوص اعلام کرد: :حوادث ساختمان های تجاری و مسکونی ۴ مورد،حریق درخت، مزارع و علف هرز ۷ موردوحوادث آسانسورنیز  ۲ موردرخ داده است.

*حریق در مزارع روستای آزادخانی

به همچنین در تاریخ۹۷.۰۴.۲۰ حریق کاه و کلش جای مزارع و خرمن کاه در روستای آزادخانی به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان اطلاع رسانی شد.

   پس از اطلاع از حادثه مذکور تیم عملیاتی ایستگاه شماره۴ سازمان به محل اعزام و پس از رسیدن به محل سریعا اقدام به اطفا حریق کرده و از گسترش به مزارع اطراف جلوگیری نمودند.

*حریق کولر آبی تالار لاله

 در تاریخ۹۷.۰۴.۲۰ حریق کولر آبی در تالار لاله، پشت ترمینال قدیم الشتر به سامانه۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان نیز  اطلاع رسانی شد که پس از اطلاع از حادثه تیم عملیاتی ایستگاه شماره۴ به محل اعزام و سریعا به اطفا حریق اقدام نمودند،حریق از قسمت موتور کولر شروع و در حال گسترش بود که با عملکرد خوب مامورین در دم مهار گردید،خوشبختانه این حادثه خسارتی در پی نداشت.