به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ روز پنجشنبه در مراسمی که  با حضور جمشید انصاری معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ، سید موسی خادمی استاندار لرستان ، عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانداران خرم آباد و چگنی ، احمد مرادپور معاون عمرانی استانداری ، گودرز امیری معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران و هیئت همراه کلنگ فاز سوم گلخانه هیدروپونیک کشت و صنعت لرستان بر زمین زده شد .

معاون رئیس جمهور در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت:سوم گلخانه های این مجتمع  نیز شروع شد است و امیدواریم در اسرع وقت این گلخانه ها به  بهره برداری برسند.

انصاری افزود: مجتمع کشت وصنعت به صورت یک طرح جامع برای تولید میوه و کشت های گلخانه ای و گوشت قرمز طراحی شده است.