گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛با حضور نعمتی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری و ناهید پرویز پور سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری، سه انتصاب جدید  اعلام شدند.

 برپایه این گزارش ؛طی احکامی جداگانه، آقا میرزا دریکوند سرپرست بخشداری ویسیان، شهرام زمانی سرپرست بخشداری شاهیوند و زینب کیانپور سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چگنی معرفی شدند.

در جلسه شورای اداری بخش زاغه که به ریاست نعمتی مدیر کل سیاسی،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری برگزار شد «محمد رضا فرشادی» به عنوان بخشدار زاغه معرفی وازخدمات آقای دریکوند بخشدار سابق تقدیر و تشکر شد .

همچنین در جلسه شورای اداری بخش پاپی نیز، «علی اکبر جاهد» به عنوان بخشدار این بخش معرفی شد.