به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ جمشید انصاری روز پنج شنبه  در شورای اداری   لرستان ،اظهارکرد: فلسفه وجودی نظام اداری   تحقق اهداف و برنامه توسعه و خدمات به مردم است.

او افزود:برخی از دستگاه‌ها با هدف طریقی ایجاد شده‌اند و کاری انجام ‌می‌دهند و وظایفی که برعهده آنها است اگر نبود موجودیت نداشتند.

انصاری تصریح کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند نیروهای مسلح، وجودشان مورد نظر قانون‌گذار و مردم بوده و وجود آنها لازم است.

او  با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت بر مبنای هدف طریقی ایجاد شده‌اند، خاطر نشان کرد: در جایی دیده می‌شود که اینقدر به اهداف موضوعی پرداخته شده که هدف‌های طریقی فراموش می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوریادآورشد: مدیران می‌گویند که اختیارات لازم را در استان ندارند درحالیکه لازم نیست و باید کار خود را به درستی انجام دهند.

او ادامه داد: اگر دستگاهی نیروی مازاد دارد آنان را تعیین تکلیف کرده و نباید کشور را اینطور اداره کرد. باید به درستی کشور اداره و تصمیمات کلیدی گرفته شود.

انصاری  با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۵۹۰ نفر سهمیه استخدامی امسال وزارت بهداشت است، گفت: این درحالیست که به آموزش و پرورش ۸۰۰۰ نفر سهمیه داده شده است و ۹۰۲ نفر نیز هیئت علمی داریم.

او بیان کرد: با توجه به آمار دولت ۲ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر نیروی دولتی داریم و کل نیروهای مشغول به کار ۲۳ میلیون نفر هستند و ۱۵ درصد شامل شاغلین کارهای دولتی می‌شود.

انصاری  از وجود ۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی خبر داد و  تصریح کرد: از این تعداد ۲ میلیون نفر شاغل بوده  و مابقی باید توسط بخش خصوصی به کارگیری شوند.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه سالیانه ۳ هزار نفر از سامانه خارج می‌شوند،  تاکید کرد: تنها می‌توانیم سالی صد نفر را در شغل‌های دولتی به کارگیری کنیم.