به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سریع القلم که روز پنجشنبه در همایش نظریه توسعه ایران در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آبادسخن می گفت با بیان این مطلب، اظهار کرد: انواع مکاتب فکری در حوزه حکمرانی کشور وجود دارد در حالیکه این مهم باید در دانشگاهها ایجاد و کشور با یک فلسفه مشخص اداره شود.

او افزود: تحقیق دقیقی در خصوص توسعه از منظر جهانی حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز در کشور انجام نشده و چنانچه مدیری تاریخ توسعه اروپا را مطالعه نکرده باشد کمتر می تواند به مفهوم توسعه یافتگی دست یابد.

سریع القلم با بیان اینکه توسعه یافتگی از جغرافیای اروپا آغاز شده است ،  خاطر نشان کرد : مسائل فلسفی توسعه هنوز در ایران حل نشده و مادامی که مباحث فکری و فلسفی در این رابطه روشن نشود نمی توان وارد مرحله اجرایی و سیاست گذاری توسعه شد.

اوبا بیان اینکه مسئولان کشور هنوز هم در سخنرانی ها با یکدیگر صحبت می کنند، گفت : در آلمان به عنوان اقتصاد چهارم جهان و پنج هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، ساعت کاری عصر تمام می شود اما در ایران به دلیل روشن نبودن مسائل فکری، همچنان جلسات تا پاسی از شب برگزار و هماهنگی می شود.

این استاد دانشگاه  وعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی،خاطر نشان کرد: حکمرانی نباید تابع افراد باشد، بلکه افراد مسئول باید اصول از پیش مشخص شده را اجرایی کنند اما در ایران به دلیل ابداع اصول، مفاهیمی از جمله آزادی، عدالت، توسعه و روابط خارجی هر هشت سال عوض می شود.

او  با تاکید بر اهمیت ثبات فکری و حاکمیت و توسعه ،یادآورشد: هر سال چندین همایش با عنوان مبارزه با فساد برگزار می شود و در نهایت با اهدا کیف به مدعوین پایان می یابد درحالیکه اگر مبانی فکری و فلسفی موضوع تبیین و روشن شود، بسیاری از مسائل بدون برگزاری همایش حل و فصل خواهد شد.

او  اصل مهم در مدیریت امروز دنیا را توانایی دانست و اظهار کرد: در حالیکه اروپا مساله توسعه را حل کرده ما همچنان قبل از مساله و در حال بحث بنیان های فکری هستیم.

سریع القلم گفت : امروز قفل شدن به دنیا و بین المللی شدن، فعالیت تخصصی و متمرکز، تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی و حمایت طبقه متوسط و قشر حرفه ای از بنیان های فکری مورد اجماع جهانی در رابطه با توسعه است.

او با انتقاد از اینکه مدیران دانش عمیقی در خصوص مسائل اقتصاد جهانی ندارند،  افزود: برخلاف ادعای برخی در خصوص متلاشی شدن و فروپاشی جهان، اما دنیا در حال میلیارد ها دلار سرمایه گذاری و حصول درآمد است.

محمود سریع القلم  با ارائه تحلیلی از وضعیت ثبات و اقتصاد کشورهای همسایه ،یادآوری کرد: به دلیل نبود ارتباط پایدار با برخی از این کشورها، فرصت های سرمایه و توسعه از دست می رود.

او  با بیان اینکه نگاه ما به بیرون نه اقتصادی، بلکه امنیتی است،گفت : تبدیل ایران به کشوری فقیر و منزوی با جلوگیری از فروش نفت و کاهش منابع ملی آن، استراتژی ۲ دهه اخیر امریکا است، چرا که درصورت تحقق این رویه، توسعه رخ نخواهد داد.

سریع القلم با تاکید بر اینکه مسیر سیاست خارجی و اقتصاد کشور باید یکی باشد گفت: نبود تعریف مشترک از نظام بین الملل، عدم تمرکز در اهداف و اولویت ها و نبود تفاهم فکری و انضباط سازمانی در مدیریت، چالش های فکری و فلسفی در توسعه ایران هستند.

او  فهم دقیق از محیط بین الملل را لازمه ی توسعه دانست و گفت : برای توسعه ایران اختلاف فقط باید در سطح سیاست گذاری ها باشد و از مسائل فکری و فلسفی برطرف شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی  مدیریت کارآمد و تخصصی شدن حکمرانی و حاکمیت علاقه مند به کشور و آینده شهروندان را از دیگر اصول توسعه دانست وتاکید کرد : مدیریت در ایران تخصصی نشده و نبود حس همکاری، زمینه دخالت خارجی را فراهم می کند.