به گزارش خبرگزاری برنا؛  محمد علی نجفی روز جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی استان البرز در کرج گفت: امروز ورزش در بعد سلامت پویایی خاصی در جامعه ایجاد می کند و ورزش را برای تمام ابعاد مختلف در جامعه نیاز داریم.

وی بیان کرد: نیاز است تا همه دست به دست هم داده تا بتوان ورزش را هر چه بیشتر در جامعه با هدف سلامتی، پویایی، نشاط گسترش داد.

استاندار البرز گفت: یکی از برنامه ها در راستای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف مردم، نهادینه کردن هر چه بیشتر ورزش های همگانی که پایه ورزش های پهلوانی و قهرمانی است که باید همه به این منظور یاری رسانند.