به گزارش برنا،وزیر نیرو در آیین افتتاح این پست گفت: هفت طرح نیروگاهی ، سد سازی، تصفیه خانه و آب و خاک در استان اردبیل در حال اجراست که پست 230 کیلو ولت نصیرلو یکی از این طرح ها بوده که امروز افتتاح شد.
رضا اردکانیان افزود: این طرح ها با 57 هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و هفت هزار و 600 میلیون یورو اعتبار ارزی در حال اجرا می باشند.
او اضافه کرد: در یک برنامه سه ساله آبرسانی به روستاهای کشور را به سرانجام خواهیم رساند و آبرسانی شهرستان گرمی و روستاهای استان نیز در حال انجام می باشد.
به گزارش ایرنا ، پست 230 کیلو ولت نصیرلو گرمی مغان با 440 میلیارد ریال اعتبار ریالی و 6 میلیون و 800 هزار یورو اعتبار ارزی اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
این طرح با هدف تقویت شبکه انتقال و فوق توزیع برق شمال استان اردبیل ، کاهش خاموشی های برق منطقه ، افزایش تامین اطمینان شبکه ، تامین برق واحدهای صنعتی و کشاورزی و کاهش تلفات شبکه برق منطقه احداث شده است.
بازدید هوایی از سد خدا آفرین و رود خانه ارس ، بهره برداری از پست ۲۳۰ کیلو ولت نصیرلو گرمی ، بازدید از سد عمارت و احمد بیگلو ، بازدید از تصفیه خانه فاضلاب نیر و سد گیوی و دیدار با امام جمعه از جمله برنامه های سفر ۲ روزه وزیر نیرو به استان اردبیل است.