به گزارش خبرگزاری برنا، علی علایی روز جمعه افزود: روز پنجشنبه در پی نوسانات برق ، آب روستای بران برای مدتی قطع شده بود و جمعی از اهالی نیز اقدام به تجمع در کنار جاده کرده بودند.
وی بیان کرد: با رفع مشکل پیش آمده این تجمع محدود نیز بدون هیچ مسئله و اتفاقی به پایان رسید.با اینکه این موضوع کوچک روز گذشته و به خاطر یک مشکل فنی بوقوع پیوسته اما برخی ها در فضای مجازی آن را امروز جمعه به سفر وزیر نیرو مرتبط کردند.
وزیر نیرو صبح پنجشنبه در سفری به استان اردبیل وارد شهرستان پارس آباد مغان شد و به صورت هوایی از طرح پایاب سد خداآفرین و طرح های آب بیله سوار بازدید کرد. 
بازدید هوایی از سد خدا آفرین و رود خانه ارس ، بهره برداری از پست 230 کیلو ولت نصیرلو گرمی ، بازدید از سد عمارت و احمد بیگلو ، بازدید از تصفیه خانه فاضلاب نیر و سد گیوی و دیدار با امام جمعه از جمله برنامه های سفر 2 روزه وزیر نیرو به استان اردبیل بود.