به گزارش برنا از اراک، زهرا فرجی در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه فعالیت های خوبی در سطح استان برای هفته ازدواج پیش بینی شده است، گفت: بنده احساس می کنم، با توجه به شرایط عمومی جامعه همچون تمایل جوانان به تجرد و تجرد گرایی بالاخص در دختران جوان و همچنین افزایش ازدواج های سفید در جامعه، نیاز است از فرصت و پتانسیل های این هفته برای پرداختن به این مسائل استفاده شود.

وی ادامه داد: باید در هفته ازدواج به مسائل اساسی و زیربنایی بحث ازدواج پرداخته شود. مقوله ازدواج یک موضوع معمول نیست بلکه بسیار عمیق و ژرف است و لازم است در هفته ازدواج استارت بسیاری از فعالیت های اساسی و زیر بنایی در استان در زمینه ازدواج زده شود.
 
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: در بحث تبیین مبانی ازدواج به هنگام، هفته ازدواج فرصت بسیار مناسبی است تا با استفاده از نشست های هم اندیشی با حضور خود جوانان این موضوعات بررسی و تبعیین شود.
 
فرجی با تاکید بر اینکه بسترهای لازم ازدواج آسان در استان در هفته ازدواج فراهم شود، گفت: بحث ازدواج پایدار بسیار مهم است و باید بطور ویژه به این موضوع پرداخته شود، همچنین بحث افزایش کارکرد در بخش خانواده ها در بحث ازدواج یکی از فاکتورهای مهم ازدواج پایدار است در واقع بخش خانوده در گذشته کارکردهای مناسبی در ازدواج پایدار داشته است که متاسفانه این بخش تضعیف شده است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در حوزه بانوان، گفت: تقریبا نزدیک به3 سال است بخشنامه ای به دستگاه  های اجرایی برای بحث اختصاص سه ساعت کاری به ورزش بانوان شاغل ابلاغ شده است، بعضی از دستگاه های استان همکاری های خوبی در این زمینه داشته اند ولی متاسفانه بسیاری از دستگاه ها در اجرای این بخشنامه همکاری های لازم را ندارند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تاکید کرد: ورزش روستایی یکی از بحث هایی است که در روستاها با توجه به شرایط خاص فرهنگی خاص که بر زنان روستایی حاکم است، نیازمند توجه بیشتر نسبت به گذشته است زیرا آمار افسردگی زنان روستایی رو به افزایش است و برنامه های ورزشی می تواند در کاهش این امر نقش بسزایی داشته باشد.

فرجی گفت: متاسفانه برنامه مدونی در پارک های استان که هر روز بانوان را بطور مدون جمع آوری و ترغیب به ورزش هماهنگی کند، وجود ندارد.
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: