به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمود رضاخانی نویسنده رمان تاریخی تگرگ با مهدی بساطی رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب در دفتر این اداره دیدار کرد.

photo_20

این گزارش حاکی است که این دیدار که با حضور ابراهیم رضاخانی شاعر کرمانشاهی در دفتر ارشاد انجام شد در پایان محمود رضاخانی با اهدایی کتاب به مهدی بساطی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب از این مدیر پر تلاش و زحمتکش قدرانی به عمل آورد.

photo_20

بنا بر این گزارش؛ مهدی بساطی مدیری دلسوز و تواناست که در راستای فرهنگ سرپل‌ذهاب زحمات فراوانی متحمل می‌شود و تلاش زیادی انجام می‌دهد تا در این شرایط سخت به فرهنگ این شهرستان خدمت ارایه دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که برنامه‌های فرهنگی در سرپل‌ذهاب مورد استقبال قرار می‌گیرد و هنرمندان سرپل‌ذهابی در این شهرستان پویا شده‌اند و هر روز گروه‌های مختلف و انجمن‌ها فعالیت می‌کنند.

گفتنی است که در پایان محمود رضاخانی نویسنده کرمانشاهی مقیم تهران در این دیدار دوجلد کتاب رمان تگرگ بابت زحمات مهدی بساطی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اهدا کرد.