به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛یاوری در حاشیه نشست هم‌اندیشی  درخصوص اعزام تیم دوچرخه سواری لرستان به مسابقات کرمان‌ و آینده وضعیت دوچرخه سواری درشهرستانهای دیگر استان به خبرگزاری  برنا  اظهار کرد: هدفمان   توسعه دوچرخه سواری در تمام لرستان  وتقویت رده پایه  برای ساختن تیم ها ورکاب زنان پرقدرت در تمام شهرهای استان است.

او   با اشاره به موفقیت هیئت دربرگزاری مسابقات استانی اخیر درمسیر الشتر _خرم‌آباد  وافزایش تعدادهمایش ها ومسابقات مختلف  برلزوم مسیریابی های جدیدوتقویت رده های پایه همه ماده های دوچرخه سواری در شهرستانهای دیگر استان ،برگزاری  اردو ها در شهرهای دیگراستان ازجمله پلدختر به خاطر شرایط مطلوب آب وهوایی این‌منطقه  در فصول سرد ، توسعه دوچرخه سواری کوهستان در سطح تمام‌ استان  تاکید کرد.

گفتنی است دراین‌نشست عباس ترک دبیرهیئت  ، عبدالله میرزایی پیشکسوت دوچرخه سواری خرم‌ آباد، فرشید دادفرازرکابزنان فعال خرم‌آبادی  و رضا جودکی نژاد رییس هیئت پلدخترومسئول روابط عمومی  وکمیته فرهنگی هیئت استان حضور داشتند.