به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در تربت جام، دراین سفرکه کوروش صبوریان مدیرکل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی  وزیرورزش وجوانان را همراهی می کرد مسعودسلطانی فر با استقبال فرماندار ، سرپرست اداره ورزش وجوانان وتنی چندازمسئولان اجرایی شهرستان تربت جام وارد این شهرگردید. شایان ذکراست وزیرورزش  جوانان درادامه باحضور درمحل احداث پروژه استادیوم 5 هزارنفری تربت جام که در11 سال پیش کلنگ احداث آن به زمین زده شده بود و پس ازاین مدت طولانی تنها از20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارمی باشد !! حضوریافت وازاین پروژه بازدیدبعمل آورد.  

گفتنی است درادامه مسعودسلطانی فروهمراهان ازدیگراماکن ورزش تربت جام بازدید ودرپایان این شهرستان را به مقصد مشهدترک کرد. لازم بذکراست ای کاش ره آورد این سفروزیرورزش وجوانان به تربت جام برای ورزش این شهرستان اعلام میگردید.