به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسین محمودی با بیان این مطلب گفت: این دوره بازآموزی با عنوان استاژ ناگه نو کاتا و کاتامه نو کاتا در مدرسه جودو شهیدچمران مشهد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال خوب بانوان خراسانی از این دوره آموزشی گفت: با توجه به حضور مدرسان و اساتید ارزنده رشته کاتا در استان این استاژ از سطح فنی بالایی برخوردار بود.

رییس هیئت جودو، جوجیستو و کوراش خراسان رضوی ادامه داد: قطعا برگزاری این دوره ها باعث ارتقاء کاتای بانوان استان در کشور خواهد شد.