به گزارش برنا از اراک، غلامرضا ملکی افزود: خرید 200 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی جاری پیش بینی شده بود که با توجه به بارندگی مناسب بهاره این پیش بینی تاکنون محقق شده است.
وی ادامه داد: 140 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی امسال به کشت گندم دیم و 55 هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافته است که به دلیل بارندگی های امسال برداشت این محصول از اراضی دیم استان از یک تن در هر هکتار به 2 و نیم تن در برخی مناطق استان افزایش یافته است.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال زراعی گذشته 250 هزار تن گندم مازاد تولید گندمکاران استان خریداری شد و امسال پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه 300 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از گندمکاران استان خریداری شود.
ملکی، از خرید 2 هزار و 800 تن دانه های روغنی کلزا از کشاورزان این استان در سال جاری خبرداد و گفت: چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی امسال به کشت محصول دانه های روغنی کلزا اختصاص یافت که محصول 50 درصد این اراضی به دلیل سرمازدگی و تگرگ از بین رفته است.