به گزارش برنا از اراک، «سیدمحمد حسینی» افزود: تولید این حجم تولید آثار چوبی و اشتغال افراد هنرمند باعث شده است تا این اداره کل پرونده ای جامع تشکیل دهد و به زودی این روستا ثبت ملی می شود.
وی اظهار داشت:اغلب مردم روستای سمقاور کمیجان به هنر منبت مشغول هستند و اقتصاد محلی این روستا حول محور هنر فاخر می چرخد از این رو می توان این روستا را به جز کانون منبت استان، قطب هنر روستایی استان نیز نامید. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اهالی این روستا در نیمه دوم سال که حجم فعالیت های کشاورزی کم می شود بیشتر در این هنرصنعت فعالیت کرده و برای خود درآمد زایی می کنند. 
حسینی افزود: 300 تا 350 نفر در روستای سمقاور به منبت کاری اشتغال دارند و همین امر باعث شده تا جوانان روستا روند مهاجرت و ترک روستا نداشته باشند و راهکار ماندگاری در روستا را یافته و هرکدام برای خود تولیدکنندگان موفقی هستند.
وی اظهار داشت: میزان تولیدآثار چوبی این هنرمندان برای هر نفر بین 70 تا 550 مترمربع است یا به شکل ساده تر یک هنرمند در یک روز حداقل کلاف و چارچوب اصلی صندلی شامل دسته، پشتی و پایه ها را بر روی چوب منبت کرده و تکمیل می کند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: چوب مورد نیاز کارگاه های منبت از جنس راش است و محصولات تولید شده توسط اهالی این روستا بیشتر به تهران، تبریز و شیراز ارسال می شود.
حسینی افزود: هنر کهن و چشم نواز منبت از ارزشمند ترین آثار دستی هنرمندان چیره دست کشور است که از سال های دور مورد توجه ایرانیان بوده و می توان گفت که بنیان بسیاری از هنرهای دستی قرن حاضر ایران و سایر تمدن های جهان بر روی اصول و قواعد این هنر قرار دارد.