به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمدرضا خباز در دیدار شهردار بجنورد و داود ندیم، پدر عمل سرمایه گذاری شهرهای ایران با وی اظهار داشت: دل بستن به بودجه دولتی کاری اشتباه است و نباید مدیران و مسئولان به این بودجه ها دل ببندند.

وی با تاکید بر اینکه عمران و آبادی کشور باید با استفاده از توان بخش خصوصی انجام شود افزود: اکنون 85 درصد از بودجه های کشور مربوط به هزینه های جاری و تنها 15 درصد مربوط به بودجه های عمرانی است که البته بودجه های جاری همیشه به طور کامل تخصیص نمی یابد.

خباز خاطرنشان کرد: در این شرایط بخش خصوصی فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی نیز فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد افزود: سرمایه گذاری در زمینه گردشگری یکی از این فرصت ها است و می توان با ایجاد بسترها، گردشگر بیشتری در استان جذب کرد.

خباز گفت: در این استان، در سفر 2 ساعته می توان شرایط آب و هوایی متفاوت را تجربه کرد و این مزیتی است که در سایر کشورها مهیا نیست.

وی اظهار داشت: خراسان شمالی، استان گذری برای مسافران است که باید به استان مقصد تبدیل شود، سالانه میلیون ها نفر مسافر از این استان گذر می کنند اما سود اقتصادی نصیب مردم استان نمی شود از این رو باید بسترهایی فراهم کرد که ماندگاری مسافران بیشتر و سود اقتصادی این سفرها در استان محسوس شود.

استاندار خرسان شمالی تصریح کرد: اگر میزان ماندگاری مسافران که اکنون 2 ساعت است به 2 شب افزایش یابد، هدف ها تا حد زیادی به دست آمده است.

وی مرزی بودن خراسان شمالی را از دیگر مزیت های اقتصادی استان برشمرد و افزود: بازارچه مرزی پرسه سو، یکی از فرصت های اقتصادی و توسعه استان است اما کشور ترکمنستان تمایل و رغبتی برای بازگشایی این گذر مرزی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ترکمنستان مشترکات فرهنگی زیادی با این استان دارد و خواست ما این است که برای مراودات بیشتر تجاری، بازارچه مرزی پرسه سو هر چه زودتر بازگشایی شود البته پیگیری هایی انجام شده است که امید می رود منجر به بازگشایی این گذر مرزی شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: اگر این گذر مرزی بازگشایی شود، بارقه امید در صادر کنندگان استان ایجاد می شود.