‍ به گزارش خبرگزاری برنا؛ فلاح نژاد در بازدید از نحوه احداث کارخانه آرد سرو سپهر البرز گفت:وظیفه هر ایرانی حمایت از تولیدات ملی در راستای توسعه روزافزون کشور عزیزمان ایران است

وی افزود:تلاش خواهد شد تا گندم سهمیه ای(دولتی) برای این کارخانه تولیدی دریافت شود.

وی افزود: باید تولیدکنندگان ایرانی نیز از هم حمایت کنند همانطور که مدیرعامل کارخانه سرو سپهر البرز، تا حد ممکن دستگاه های خط تولید کارخانه خود را از دستگاه های ایرانی تهیه و تامین نموده و این موتور محرکه چرخ تولید و اقتصاد کشور است.

گفتنی است این کارخانه در ابتدای راه اندازی برای 40نفر اشتغالزایی مستقیم خواهد داشت.