به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید جمال جلیلی در نخستین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان کرج که با حضور رواسا و نمایندگان ادارات مربوطه در سالن غدیر فرمانداری ویژه شهرستان کرج برگزار شد، بیان داشت: از آنجایی که نشاط اجتماعی در همه جوامع مهم قلمداد می شود نیاز است تا در این راستا اقدامات موثری در شهرستان کرج نیز صورت گیرد تا شاهد وفاق، همبستگی و تعلق اجتماعی بیشتری باشیم.

وی ادامه داد: به عبارتی در جامعه شیوه های شناخته شده و متعارف محدودی برای شادمانی های همگانی وجود دارد که دستگاه های مختلف با نظارت ویژه باید به ترویج شیوه هایی از نشاط اجتماعی قانونمند، بپردازند.

گفتنی است که در این جلسه مقرر گردید که دستگاه های اجرایی مربوطه، بر اساس مصوبات و با توجه به امکانات، ظرفیت ها و فضاهای موجود، در قالب همکاری های بین بخشی بمنظور برگزاری جشن ها و سایر برنامه های بخصوص با توجه به فصل تابستان جهت پرنمودن اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و آحاد مردم در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورند.

همچنین در این جلسه تاکید شد هریک از ادارات و دستگاه ها برنامه های کاری خود را در قالب طرح کاهش آسیب های اجتماعی با سرفصل های مشخص در اسرع وقت به فرمانمداری اعلام تا جهت تشخیص اعتبار و بودجه مورد نیاز هماهنگی لازم انجام پذیرد.