به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛احمد مراد پور  معاون عمرانی استانداری لرستان در آیین واگذاری   ۷۵۰ واحد مسکونی احداثی ستاد معین بنیاد مسکن لرستان  که با حضور رضایی  مدیرکل بنیادمسکن استان لرستان صورت گرفت ،عملکرد ستادمعین بازسازی بنیاد مسکن  لرستان را بسیارخوب ارزیابی کرد و این ستاد را ازستادهای برترکشور درامر بازسازی دانست. عملیات بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه باحضور ۱۳  استان مطرح کشور درحال انجام است که کار بازسازی واحدهای آسیب دیده از زلزله در شهرستان اسلام آباد غرب به بنیادمسکن استان لرستان واگذار گردیده است.

او افزود: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، عملکرد ستاد معین بازسازی بنیادمسکن استان لرستان بسیار خوب است  و این ستاد را از ستادهای برتر کشور در امر بازساری دانستند.

 معاون عمرانی استاندار لرستان موفقیتهای حاصل را نتیجه برنامه ریزی هدفمند و مدیریت باانگیزه و پرتلاش در بنیادمسکن استان لرستان دانست و از زحمات  مهندس رضایی مدیر کل بنیادمسکن لرستان و سایر عوامل اجرایی ستادمعین لرستان تشکر و قدر دانی کرد.