به گزارش برنا از اراک، محسن شریفی در آئین تجلیل از خبرنگاران در خمین، اظهار کرد: خبرنگاران در توسعه و رشد حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... نقش اثر گذار ایفا می کنند و گسترش بیش از پیش این نقش، نیازمند هم افزایی و همگرایی است.   

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در عصر حاضر فضای مجازی گوی سبقت را از مطبوعات و عرصه قلم گرفته و نیاز است رسانه های مکتوب با بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی و اخبار جایگاه خود را تقویت کنند.

شریفی با بیان اینکه برگزاری کلاس های آموزشی خبرنگاری در دستور کار اداره کل ارشاد قرار دارد، تصریح کرد: آموزش و تربیت نیروهای خبره و متخصص در زمینه خبرنگاری و روزنامه نگاری باعث ارتقای کیفیت اخبار و اطلاعات می شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: عضویت در خانه مطبوعات، فرصت مناسبی است تا ضمن دورهمی هایی که با اعضای خانه مطبوعات فراهم می شود، این صنف ایجاد با تشکلی ساختارمند، زمینه پیشبرد اهداف خود را فراهم کند و خبرنگاران با مطالبه گری خواسته های صنفی خود را پیگیری کنند.