به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛میرزایی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد:   یکی از مطالبات شرکت آب منطقه ای لرستان، جهت جبران بخشی از اثرات طرح قمرود، انتقال مقدار ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب تخصیص آب رودخانه دره دزدان، از طریق سامانه قمرود به محل ایستگاه پمپاژ تحویلی طرح قمرود در محل شاپورآباد بوده که علیرغم مکاتبات و پیگیری های سال‌های گذشته، تاکنون تحقق پیدا نکرده بود.

میرزایی تصریح کرد: با پیگیری های مشترک خدابخشی، نماینده مردم  الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و شرکت آب منطقه‌ای لرستان، طی مورخه ۱۷ مرداد ۹۷ مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب کشور با این جابجایی موافقت کرده و دستور آن را صادر کردند.

او یادآورشد: با این اقدام، بخشی از آب مورد نیاز کشاورزان روستاهای شهرستان الیگودرز از طریق ایستگاه پمپاژ شاپورآباد تامین می‌شود و این اتفاق یک موفقیت و حرکت ارزشمند در راستای تحقق مطالبه و خواسته کشاورزان شهرستان الیگودرز محسوب می شود.