به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمود جعفری د رنشست با مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان بوشهر گفت: در این ارتباط تربیت نیروی انسانی بومی ماهر موردنیاز نیروگاه اتمی براساس نیاز و پیشرفت فاز دوم این مجموعه انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: برای برگزاری سودمند دوره های آموزشی کمبودهای کارگاه های آموزشی با کمک نیروگاه اتمی بوشهر تامین و در اختیار آموزش فنی و حرفه ای قرار می گیرد.

جعفری ادامه داد: در پروژه ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر 80 هزار میلیارد ریال کارساختمانی وجود دارد که در توسعه کسب و کار رونق بسیار خوبی برای استان بوشهر است.

وی یادآور شد: حرفه های آرماتوربندی، قالب بندی، سنگ کاری، کاشی کاری دیوار و کف، آجرچینی و جوشکاری از اولویت های کاری فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر است.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد: در این ارتباط خروجی آموزش های فنی و حرفه ای باید با صلاحیت فنی بالا و برابر با استاندارد های جهانی باشد.

وی افزود: برای ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی ارائه شده مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر گواهینامه مشترک پایان دوره مهارت آموختگان به 2 زبان روسی و فارسی برای اشتغال در نیروگاه صادر شود.

جعفری گفت: باید شعار هر فارغ التحصیل ایرانی یک مهارت سرلوحه کاری آموزش فنی و حرفه ای قرار گید تا در راستای توانمندسازی نیروی انسانی گامی مهم برداشته شود.