به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ جمال شرف  روز یک شنبه  در این گفت وگواظهار کرد: از این 7 نفر بانوی ورزشکار 5 نفر در آسیایی و 2نفر دیگر نیزدر پارا آسیایی به جارکارتااعزام خواهندشد.

او افزود:ورزش بانوان لرستان  در رشته سامبو2 نفر، دررشته پنجاک سیلات2 نفر، قایقرانی 1 نفر ودر رشته کوراش 1 نفر وهمچنین در پاراآسیایی  دررشته دو ومیدانی 1 نفر وتیراندازی نیز1 نفر را برای کسب مدال به   میادین رقابتهای  جاکارتا خواهدفرستاد.

جمال شرف تصریح کرد: البته اعزام یک بانوی ورزشکار دیگر قطعی بود که به خاطر عدم برگزاری کلاس این رشته ورزشی  اعزام این ورزشکار لغو شد.

مسئول ورزش بانوان ورزش وجوانان لرستان خاطر نشان کرد: فروغی نسب با قهرمانی در پنجاک سیلات، باقری با کسب قهرمانی آسیا در کوراش و صبا رحمتی با نایب قهرمانی تیمی  و انتخاب به عنوان فنی تیم بازیکن  تیم کانوپولو در آسیا  با قدرتمندی تمام سهمیه ورود به این مسابقات را کسب کرده اند .

 جمال شرف با بیان اینکه ایران دررشته سامبوبانوان   فقط 2 ورزشکار اعزامی  دارد ،یادآورشد: اکرم خانی والهام بهرامی در رشته سامبو دولرستانی هستند که به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات جاکارتا حضور خواهند یافت.

او تاکید کرد: همه این ورزشکاران تجربه کسب مدال در مسابقات برون مرزی را دارند وبه موفقیت آنها در مسابقات آسیایی ایمان داریم .