به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛عزیزپور درگفت و گوباخبرگزاری برنا ضمن اشاره به برگزاری برنامه های  دستگاه ورزش وجوانان استان در هفته ازدواج ، اظهار کرد: برگزاری دو جشنواره  به مناسبت هفته ازدواج از مهمترین برنامه  های  ما در این هفته  محسوب می شوند.

 او افزود: جشنواره  منتخبین فعالان ،خیرین ومروجین امر ازدواج وزوجین موفق  وهمچنین جشنواره  کارمندان مجرددستگاه های اجرایی  برای فرهنگسازی ونهادینه کردن سنت حسنه  ازدواج آسان دوجشنواره ایی هستند که به همت معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان لرستان در هفته ازدواج برگزار خواهندشد.

معاون جوانان اداره کل ورزش وجوانان لرستان همچنین از  نشست جوانان با استاندارلرستان ،ائمه جمعه وبرگزاری کلاس های مشاوره در خصوص ازدواج آسان و آگاهانه طی هفته ازدواج خبرداد.

عزیزپور با بیان اینکه هدفمان از برگزاری برنامه های متنوع در هفته ازدواج وازجمله این جشنواره ها نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان واگاهانه در استان استفخاطر نشان کرد: امیدواریم دستگاه های اجرایی در این راستا با ما همکاری لازم را داشته باشند.