به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مسابقات قهرمانی استان خراسان رضوی به منظور شناخت منتخبین استان برای اعزام به مسابقات کشوری از تاریخ ۱۹تا ۲۱مرداد ماه با حضور ۵ تیم و یکصد ورزشکار به میزبانی شهرستان نیشابوربرگزارگردید.

در پایان مسابقات تیم های الف مشهد، سبزواروب مشهد بترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.