به گزارش برنا از قوچان؛ سرهنگ قدیر مصرخانی درتشریح این خبر گفت: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی برسرقت کیف حاوی مدارک واسنادش توسط سارقان،پیگیری موضوع  به صورت ویژه در دستور پلس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند 2سارق را شناسایی وبا هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیرکردند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت:متهمان دستگیرشده در بازجویی های به عمل آمده به سرقت کیف حاوی دو فقره چک به ارزش 900میلیون ریال،مبلغ20میلیون ریال وجه نقد و مدارک دیگر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قوچان در پایان با اشاره به اینکه   کیف کشف شده به مالباخته پس داده شد و متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند از مردم و شهروندان خواست در نگهداری اسناد ومدارک خودکوشا باشند و در صورتیکه ضرورت نمی باشد از حمل آن خودداری کنند.

خبرنگار: سهیلا چترآبگون