به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ محمدرضا آمویی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: علت تاخیر در برگزاری این روز دعوت خبرنگاران در حوزه‌های دیگر کاری بوده‌ است و نیروی انتظامی استان نیز روز خبرنگار را به همه اهل‌قلم تبریک می‌گوید.

او افزود: اولین نقش رسانه‌ها روشنگری است و  رسانه‌ها می‌تواند از حیث دانش، آگاهی بخشی باشد.

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: سهم ونقش رسانه‌ها در نظم و امنیت بایستی هدفمند، هوشمند و آگاهان باشد. نقش شما یک نقش کارکردی است که می‌توان در تنظیم کارکرد عمومی داشته باشیم.

سرهنگ آمویی ادامه داد: اخبار در حوزه نظم و امنیت بایستی دیده شود، ما ظرفیت‌های مهمی داریم که می‌توانیم جامعه را ارتقاء دهیم.

لازم به ذکر است در پایان مراسم از همکاری رسانه‌های استان و خبرنگار خبرگزاری برنا تقدیر شد.