به گزارش برنا آذربایجان غربی ، جلسه نواب رئیس بانوان هیات ورزش های همگانی شهرستان ها با حضور خورشیدی رییس هیات ورزش های همگانی استان و دشتبان نایب رئیس بانوان، قدرتی نایب رئیس اقایان و فتاح پور دبیر هیات بهمراه خانم ایراندوست مسئول کمیته آموزش بانوان در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد.

خورشیدی در این جلسه ضمن خوش آمدگویی به نواب رئیس هیات شهرستان ها ، مطلبه گری از مسئولین شهرستان و استان ها را رمز موفقیت و پیشرفت دانستند .

فتاح پور دبیر هیات هم در این جلسه گفت: مطالعه اساس نامه هیات های ورزشی و آگاهی از جایگاه نواب رئیس طبق مفاد اساس نامه یکی از مهم ترین اولویت های کاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود:سازماندهی رشته های مختلف زیر مجموعه همگانی در بخش بانوان، برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقاء در بخش بانوان، ساماندهی مربیان در رشته های مختلف در بخش بانوان از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه هریک از نواب رئیس بانوان به مسائل و مشکلات حوزه بانوان شهرستان خود پرداخته و انتقادات و پیشنهادات خود را در این جلسه بیان نمودند .