به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛امیری در گفت گوی اختصاصی  باخبرگزاری برنااظهار کرد: یک جشنواره بزرگ برگزار می‌شود که اقوام کرد،لر،عرب، بلوچ، وترک در روز عیدغدیرخم در شهرستان سلسله گرد هم می‌آیند که فرهنگ غنی و بزرگ اقوام، نمایش داده می‌شود.

او افزود:باتوجه به تاکیدات وپیگیری های فرماندار الشتر جهت نشاط اجتماعی با تصمیم شورای شهرالشتر این جشنواره بزرگ به منظور نشاط ،وطراوت دربین جامعه درشهرستان برگزارمی شود.

رئیس شورای شهرالشتر گفت: دراین جشنواره علاوه برمعرفی آداب ورسوم اقوام صنایع دستی وموسیقی زنده باحضور هنرمندان اصیل اقوام برگزار خواهد شد.

امیری هدف ازبرگزاری این جشنواره را نشاط اجتماعی ومعرفی آداب ورسوم اقوام برشمرد.

خبرنگار:سجادجوانمرد