به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم از مشهد، تایباد، فریمان، باخرز، درگز، سرخس، نصرآباد و تربت جام در اوزان ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۱، ۶۸، ۷۶ و ۹۰ کیلوگرم برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها محمدعمر سروری از تربت جام، مرتضی زارعی از مشهد، آزاد قوچانیان از درگز، محمد نورمحمدی از تربت جام، امیرحسین نورمحمدی از تربت جام، مرتضی وطن دوست از بخش نصرآباد و جواد رستمی از تربت جام صاحب مقام‌های نخست اوزان مختلف شدند.