به گزارش برنا،اکبر بهنام جو افزود: مشکلات ساخت مدارس در مسکن های مهر استان اردبیل نیز باید ازسوی این کارگروه پیگیری ، رسیدگی و برطرف شوند.

وی همچنین خواستار فراهم شدن شرایط استفاده آموزش و پرورش استان اردبیل از ظرفیت مدارس غیرانتفاعی که در زمینه آموزش مسائل قرآنی فعالیت دارند، شد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل هم در این نشست گفت : بخش عمده ای از مطالبات فرهنگیان این استان تا پایان شهریور جاری پرداخت می شود.

علی نواداد افزود: معوقات معلمان دارای اهمیت زیادی بوده و از دغدغه های مهم مدیران و مسئولان ارشد این استان است.

وی اظهار داشت: نشست هایی برای حل این مشکل برگزار شد که نتیجه آن پرداخت 40 درصدی مطالبات فرهنگیان و کادر آموزش و پرورش استان است.

او گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده سال تحصیلی جدید در مناطق مختلف استان بدون مشکل آغاز می شود و دانش آموزان به عنوان آینده سازان اصلی جامعه و نیز معلمان و دست اندرکاران مدارس با آسودگی و نشاط بیشتر در عرصه تعلیم و تربیت حاضر می شوند.