به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدحسین صادقی دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه باتاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت جلوگیری از ورود هرگونه کالای قاچاق به داخل کشور، اظهارکرد: در این راستا و براساس ماده 22قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جهت حفظ حقوق عامه ضروریست که نظارت بیشتری در بحث امکانات و نیروی انسانی گمرکات استان از جمله گمرک پرویز خان انجام گیرد.

او افزود: در این زمینه تقویت دستگاه ایکس ری مستقر در مرز پرویزخان از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: گاها ضعف‌هایی که در این مرز در بخش‌های مختلف وجود دارد، باعث ایجاد صف‌های طولانی و چند روزه تانکرهای ترانزیتی سوخت ایرانی وعراقی می‌شود.

صادقی ادامه داد:  در بحث نیروی انسانی نیز حضور به موقع کارکنان در گمرک و تسریع در رفع تردد مشکلات ماشین‌ها انجام گیرد.

او افزود: با بروزرسانی تجهیزات این مرز و دقت کارکنان در راستای کاهش ورود هرگونه کالای قاچاق اقدامات اساسی صورت گیرد.